डाइनासोर र अन्य जनावरको पदचिह्न भएको एउटै ढुंगा
न्युयोर्क टाइम्स