अन्तरजातीय विवाह गरेका तुलसीपुरका पाँच जोडी

नारायण खड्का

दाङ, चैत १५