दाङमा घाइते अवस्थामा बाघ फेला

नारायण खड्का

दाङ, चैत २७