जहाँ ६ देखि १२ वर्ष उमेरका पुजारी हुन्छन्
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख ७