किम जोङ उन सहभागी हुने रात्रीभोजको मेनुमा के छ?
सउल, वैशाख १३