मैले करेन्ट लाउँदालाउँदै सनमको सास रोकियो : गोरेका सहयोगी
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, वैशाख २०