डा. केसीको अनशन, एक डायरी
महेश नेपाली जुम्ला, साउन २