दुई सय वर्षदेखि बन्द बागदरबारको त्यो ढोका
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन ११