भूकम्पपीडित २७ प्रतिशतको मात्र घर निर्माण
रासस काठमाडौं, भदौ ४