किलागल सामूहिक आवासमा स्थानीयको असहमति, भन्छन्- आफ्नो घर आफैं बनाउँछौं
शान्ति तामाङ काठमाडौं, असोज २२