जब बाबु प्रथम भए, छोरा द्वितीय राजा महेन्द्रले ५ सयमा किन्दिए प्रेममानले बनाएको 'पोट्रेट'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक १५