खाजा बन्द, विद्यार्थी गायब
गिरीश गिरी अमरपुर (गुल्मी), मंसिर ५