काठमाडौंको फोहोर कहाँ थुपार्ने? झन् अन्यौल

शान्ति तामाङ

काठमाडौं, मंसिर २५