काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा महानगर र अभियान समितिको कचमच
शान्ति तामाङ काठमाडौं, पुस २४