दैलेखमा विद्यार्थी खोज्दै प्रहरी
सेतोपाटी दैलेख, चैत २