रानीपोखरी बनाइरहेका भक्तपुरे दिदीहरू भन्छन्- काठमाडौं आफ्नैजस्तो लाग्न थाल्यो

शान्ति तामाङ

काठमाडौं, चैत २२