१५ घन्टा सुत्छ तार्के घ्याङ!

शान्ति तामाङ

सिन्धुपाल्चोक, चैत २६