स्वयम्भू क्षेत्रमा पनि सम्पदा विनाश
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख ३०