'बालाई जाबो कलेजोको टुक्रा पनि दिन नसक्ने के छोरी!'
सन्जिब बगाले काठमाडौं, जेठ २९