सुनकाण्डका अभियुक्तको निवेदनमा आदेश गर्ने ८ न्यायाधीशलाई परिषदको यस्तो कारबाही
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार ४