‘कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ म्याम? उनीहरूले मलाई बेचेका थिए!’

मुद्दा लड्न १० महिनादेखि काठमाडौंमा 'पाटीको बास'

शोभा शर्मा

काठमाडौं, असार ११