पाँच पाण्डवका एक मात्र भाइ जसको मन्दिरै बनाएर पूजा गरिन्छ
गिरीश गिरी ललितपुर, असार १७