बाजुरामा 'जँड्याहा' सूची, नयाँलाई अतिथि कार्ड
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन १२