भक्तपुर-नगरकोट सडक: ठेक्का लागेको पाँच वर्षसम्म कालोपत्रे भएन
सुधिर भण्डारी भक्तपुर, साउन १४