राँको बालेर भूत भगाउँदै
नारायण महर्जन काठमाडौं, साउन १४