ब्रुमर हराए, काठमाडौंको धुलो हराएन!
सुजना ढकाल काठमाडौं, भदौ २६