सेनाको गोली खाएको र राजा महेन्द्रले हेर्न नपाएको ‘बाघ ढुङ्गो’
नारायण खड्का  दाङ, भदौ २६