गुल्मीमा अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रश्नपत्रमा उत्तर भेटिएपछि पुनःपरीक्षा गराइयो
सेतोपाटी गुल्मी, असोज १०