कुन बेला पिन्टु आएर भन्छ, 'ममी खाना दे न, बहुत जोरसे भुख लागलवा'
राकेश यादव रौतहट, कात्तिक १