लक्ष्मी डाक्न बाल्नुपर्ने दियो हो, झिलिमिली होइन
जुना श्रेष्ठ भक्तपुर, कात्तिक १०