'डायनासोर लोप हुनुको कारण उल्कापिण्ड हो, ज्वालामुखी होइन'
सेतोपाटी काठमाडौं, माघ ७