कोरोनाको त्रास हटाउन खरिपाटीका घरघरमा सुरक्षा टोली

रमेश गिरी

रमेश गिरी

भक्तपुर, फागुन ६