कोरोनाको त्रास हटाउन खरिपाटीका घरघरमा सुरक्षा टोली
रमेश गिरी भक्तपुर, फागुन ६