असनमा आकाशबाट खसेको असला माछा

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, फागुन २८