असनमा आकाशबाट खसेको असला माछा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन २८