नमूना लैजान एम्बुलेन्स पनि मानेनन्, प्रतिष्ठान प्रमुख आफैं लिएर काठमाडौं जाँदै
नारायण खड्का दाङ, चैत १२