सरकारले चीनबाट ल्यायो ११ प्रकारका २ लाख ८५ हजार स्वास्थ्य सामग्री
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत १६