अध्ययन भन्छ- महामारी फैलिनुभन्दा धेरैअघि मान्छेमा सरिसकेको थियो कोरोना भाइरस