भारतबाट आउने नेपालीलाई कसरी ल्याइँदैछ? १००.४ डिग्री ज्वरो आएमा आइसोलेसनमा पठाइने, नआए स्थानीय तहको क्वारेन्टिन
सन्जिब बगाले काठमाडौं, जेठ १९