भारतमा दैनिक संक्रमित झण्डै ६० हजार
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, साउन १७