कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा प्रदेश नं २
रासस जनकपुर, साउन २३