सरूवा भएर आएका ६ प्रहरीमा कोरोना पुष्टि
रासस खोटाङ, साउन ३१