त्यसदिन घर नफर्किएकी सम्झना कामी
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असोज ९