भक्तपुरका महिलाहरूले 'रेस्क्यू' गरेको रानीपोखरी
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ९