TVS Dashain
पिजी/एमडीको ‘इन्ट्रान्स’ रोकेर नियमावली संशोधन माग्दै डाक्टरहरू दिनदिनै आन्दोलनमा 
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असोज १२