रुपन्देहीमा सोलारबाट उत्पादन भएको साढे आठ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
भगवती पाण्डे बुटवल, कात्तिक ९