आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा नेपालले पहिलो पटक नापेको सगरमाथा
विवेक राई काठमाडौं, मंसिर २३