बुवा र दाइसँग बम्बै जान थाले छोरीहरू
सविता बुढा धनगढी, माघ २९