शरीरबाट ३५ किलो उन निकालेपछि बदलियो 'बाराक' को रूप
एजेन्सी मेलबर्न, फागुन १३