अर्बपति बिल गेट्स र मेलिन्डाले अन्त्य गरे २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध
एजेन्सी काठमाडौं, वैशाख २१