गेटा मेडिकल कलेजमा संक्रमित बिरामीका लागि ९० बेडको 'कोभिड केयर सेन्टर' सञ्चालनमा