गुडिरहेको टिपरमा आगलागी, हामफालेर ज्यान जोगाए चालकले